OVERIG

Toneelgroep Oude Liefde is in 2016 opgericht. De aanleiding was een warm weerzien. In hun studententijd speelden de acteurs al geregeld samen. Dit is de eerste keer dat zij in deze samenstelling een eigen productie ten tonele brengen. De groep doet dit puur voor plezier en heeft geen winstoogmerk; alle spelers zijn onbezoldigd.

De kaartverkoop is dan ook bedoeld voor het dekken van kosten als huur van repetitieruimte en speelzaal, drukwerk e.d..

VOORWAARDEN KAARTVERKOOP:

  1. Indien een voorstelling onverhoopt komt te vervallen, zullen voorverkochte kaartjes gestorneerd worden.
  2. In alle andere gevallen moeten verzoeken tot stornering minstens 24 uur vóór aanvang van de betreffende voorstelling doorgegeven worden, zodat kaartjes opnieuw aangeboden kunnen worden.
  3. Kaartjes kunnen vrij overgedragen worden, maar mogen niet worden doorverkocht voor een hogere dan de oorspronkelijke prijs.
  4. Kortingen op de prijs van de kaartjes zijn niet mogelijk.

Toneelgroep Oude Liefde
p/a Paulus Potterstraat 4
2162 BS Lisse
T: 06 – 1457 4045

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen: